fbpx

Czy wiesz, że z naszych badań potencjału rekrutacyjnego kandydatów z j. włoskim w Polsce wynika, że aż 24% specjalistów z Wielkopolski biegle włada tym językiem? Z kolei w woj. kujawsko – pomorskim około 31% kandydatów zna język rosyjski. Jesteś ciekawy, jak kształtuje się sytuacja związana ze specjalistami językowymi w Twoim województwie? A może, w związku z poszerzaniem rynków zbytu, chcesz otworzyć nową linię językową w swoim oddziale? Zastanawiasz się, który język wybrać oraz gdzie kandydatów z danym językiem obcym jest najwięcej, a gdzie ciężko będzie ich pozyskać? Tylko szczegółowe poznanie sytuacji na rynku pracy pozwoli Ci podjąć przemyślaną decyzję biznesową.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kopia-Bez-tytulu-20-1024x576.png
Spis treści:

Aktualne realia na rynku pracy

Jak wygląda potencjał rekrutacyjny w poszczególnych województwach?

Które języki cechuje największa, a które najmniejsza konkurencja?

Aktualne realia na rynku pracy

Wiele międzynarodowych firm szuka najlepszej lokalizacji do rozpoczęcia działalności, otworzenia nowego oddziału w Polsce lub rozszerzenia dotychczasowego o dodatkowy język w ramach współpracy z klientem. Zbadanie możliwości zatrudnienia w danym regionie jest do tego niezbędne. Ważnym aspektem jest również poziom płac, który znacząco różni się między danymi województwami: w mazowieckim wynagrodzenie dla osoby ze znajomością języka włoskiego będzie ok. 35% wyższe niż w świętokrzyskim. Z kolei potencjał rekrutacji będzie ponad siedmiokrotnie większy w mazowieckim.

Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego w pierwszym kwartale 2021 roku przeprowadził symulację procesu rekrutacji z uwzględnieniem 6 najpopularniejszych języków obcych (j. niemiecki, j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski oraz j. rosyjski) używanych w obsłudze klienta w centrach usług biznesowych w Polsce

Największą liczbą kandydatów pozyskanych do procesu, może szczycić się województwo mazowieckie. Potencjał rekrutacyjny to 1 352 kandydatów, wykazujących znajomość języka włoskiego na poziomie B2 i wyższym. Natomiast najmniejsza liczba potencjalnych osób do zatrudnienia ze znajomością języka francuskiego znajduje się w województwie świętokrzyskim .Jest to tylko 25 osób.

Jak wygląda potencjał rekrutacyjny w poszczególnych województwach?

Jak wynika z symulacji, największa liczba specjalistów z językiem niemieckim jest w województwie dolnośląskim i śląskim, a koszty zatrudnienia pracownika są dużo niższe niż  w województwie mazowieckim, czy kujawsko-pomorskim. Z kolei największa liczba specjalistów do zatrudnienia z językiem rosyjskim znajduje się w Małopolsce.

Największy potencjał związany ze znajomością języka włoskiego możemy odnaleźć w województwie mazowieckim – 33 800 osób.. Mazowsze jest także pierwsze z najwyższym wskaźnikiem specjalistów ze znajomością języka hiszpańskiego ( 23 400 osób). Interesujące jest to, że w województwie pomorskim jak i podlaskim, potencjał języka hiszpańskiego jest zbliżony i plasuje się na poziomie 2 000.

Województwo świętokrzyskie nie będzie najlepszym wyborem do otwarcia nowej inwestycji z potrzebą znajomości języka francuskiego. Tylko 835 specjalistów zadeklarowało znajomość tego języka w stopniu przynajmniej bardzo dobrym, co stanowi najniższy potencjał w całej Polsce.

Województwo małopolskie z kolei jest na pierwszym miejscu pod względem liczby specjalistów ze znajomością języka rosyjskiego. Aż 18 830 osób zadeklarowało znajomość j. rosyjskiego na poziomie przynajmniej B1. Najmniej osób ze znajomością tego języka ponownie odnajdziemy w województwie świętokrzyskim – tylko 7 500 osób.

Ku zaskoczeniu, jeśli chodzi o potencjał językowy języka angielskiego, najwyższą wartość przyjmuje on tylko w czterech na szesnaście województw w Polsce: w podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim.

Które języki cechuje największa, a które najmniejsza konkurencja?

Najwyższy poziom konkurencji możemy zaobserwować w przypadku języka angielskiego. Na Mazowszu liczba ofert pracy wynosi aż 751, natomiast liczba firm oferujących pracę w zakresie tego języka to zaledwie 451. Biorąc pod uwagę całą Polskę, w zakresie języka angielskiego jest średnio o 20 kandydatów więcej niż ofert pracy z nim związanych.

Najniższy poziom konkurencji występuje w przypadku języka rosyjskiego. Różnica ta również dotyczy województwa mazowieckiego. Liczba ofert pracy wynosi 79, natomiast firm oferujących pracę z językiem rosyjskim istnieje 63. Ciekawym faktem jest to, że największą grupą kandydatów do pracy z danym językiem Polsce, jest grupa deklarująca znajomość właśnie języka rosyjskiego (na poziomie B2 i wyższym). Grono tych kandydatów jest równe 21047 osób. Stąd też największa rozbieżność  Polsce między średnią liczbą ofert pracy, średnią firm oferujących pracę z wybranym językiem a uśrednioną liczbą kandydatów. przypada 21 ofert pracy na 1315 kandydatów, a  firm oferujących pracę z językiem rosyjskim jest 16.

Najmniejsza grupa specjalistów ze znajomością języka obcego w Polsce liczy 1834 osób i dotyczy języka francuskiego. Jednak zapotrzebowanie na pracowników władających językiem francuskim także jest niewielkie. Na średnio 25 firm oferujących pracę z tym językiem przypada około 115 chętnych kandydatów. Co ciekawe, w kilku przypadkach, jeśli chodzi o województwa jak i dany język, liczba ofert pracy i firm oferujących oferty pracy w danym języku jest taka sama, np. w województwie lubelskim i warmińsko – mazurskim (wynosi 8 i dotyczy języka francuskiego). Z kolei w województwie podlaskim i opolskim równo 12 firm oferuje pracę osobom ze znajomością języka francuskiego i tyle samo jest ofert pracy.

Najmniejszą średnią różnicą w Polsce, między liczbą ofert pracy a liczbą kandydatów jest praca ze znajomością języka niemieckiego. W tym przypadku liczba ofert pracy sięga średnio 105, a liczba kandydatów 120.  Dlatego, szukając specjalisty ze znajomością języka niemieckiego, należy zaoferować atrakcyjną ofertę, aby stać się w oczach potencjalnego pracownika lepszym wyborem niż konkurencja.

Znalezienie specjalisty władającego językiem hiszpańskim lub włoskim nie powinno sprawiać kłopotu. Obserwujemy ogromne zainteresowanie pracą związaną z tymi językami. Na 24 oferty pracy powiązane z językiem hiszpańskim jest aż 546 kandydatów. Do pracy z językiem włoskim jest średnio 561 kandydatów, przy czym ofert pracy jest 32, a firm oferujących pracę tylko 22.

Pamiętaj:

Aktualne realia na polskim rynku pracy w aspekcie potencjału językowego są cenną informacją przy podejmowaniu przemyślanych decyzji biznesowych. Warto zdawać sobie sprawę, że tak niskiej stopy bezrobocia w zestawieniu z ogromnym zapotrzebowaniem pracodawców na zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników nie było od lat. Firmy zabiegają o kandydatów na nowe stanowiska, szukając sposobów na jak najefektywniejsze ich pozyskiwanie. Analiza rynku pracy i stworzenie konkurencyjnej oferty pozwoli Ci dotrzeć do pożądanych kandydatów.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas!

Jesteśmy polską agencją rekrutacyjną, która od 2014 roku współpracuje z firmami w zakresie pozyskiwania największych talentów językowych. Nasze doświadczenie na rynku pracy przyczyniło się do stworzenia autorskiej metody, która na nowo definiuje możliwości pozyskania kandydatów do procesów rekrutacyjnych.

Skip to content