fbpx

Rekrutteringsselskapet IRKL sine BRUKSVILKÅR, INFORMASJON OM INFORMASJONSKAPSLER OG POLICY FOR PERSONVERN OG DATABESKYTTELSE.

Administrator - Institutt for utvikling av menneskelig kapital Sp. z o.o. (IRKL) med hovedkontor i ul. Partyzantów 1/2 lok. 3, 10-522 Olsztyn, registrert i det nasjonale foretaksregisteret som føres av tingretten i Olsztyn under KRS nr. 0000493269, med en fullt innbetalt aksjekapital på 10000 PLN, NIP nr. 7393864869, REGON nr. 281557957, registrert som arbeidsformidlingsbyrå i det nasjonale registeret over arbeidsformidlingsbyråer under nr. 10485.

Nettsted – nettsiden www.irkl.pl sammen med undersidene og hele innholdet samt IRKL sin offisielle aktivitet (utført av selskapets ansatte og samarbeidere) på annonseringsportaler, sosiale portaler, inkludert LinkedIn, Facebook, Twitter, samt aktivitet i displaynettverk.

Bruker - en person som besøker Nettstedet.

Kunde - en bruker som reagerte på tilbudet som er presentert på Nettstedet ved å sende inn skjema for bestilling av produkt/tjeneste eller sende inn sin kontaktinformasjon for å kunne starte samtaler og få mer informasjon om den Behandlingsansvarlige sine produkter/tjenester, og eventuelt bruke dem mot betaling.

Del I – Policy for personvern

Denne policyen for personvern ivaretar rettighetene til Nettstedets Brukere knyttet til innsamling og lagring av data som Brukerne – bevisst eller ubevisst – etterlater når de bruker Nettstedet.

  1. Under ingen omstendigheter videresendes personopplysninger som er oppgitt av Brukeren til tredjeparter. Det samme gjelder for data som automatisk samles inn, behandles og lagres ved bruk av Nettstedets IT-system.
  2. På alle undersider av Nettstedet irkl.org, inkludert undersider hvor Brukeren kan fylle ut og sende inn skjema, er all kommunikasjon beskyttet med kryptering (SSL-sertifikat).
  3. Nettstedet kan inneholde kontaktskjema eller skjema for nyhetsbrev. Ved å fylle ut skjemaene og godta disse bruksvilkårene, samtykker Brukeren til å motta informasjon fra den Behandlingsansvarlige via e-post. E-postmeldinger som sendes, kan ha et informasjons-, lærings- eller markedsføringsaspekt.

Del II – "Informasjonskapsler" -statistikk og andre metoder for datainnsamling

  1. Tjeneste innenfor irkls nettside. pl bruker "informasjonskapsler"-mekanismen. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som er lagret på brukerens datamaskin, som brukes til å huske brukerens oppførsel på nettstedet, noe som kan påvirke den etterfølgende driften av nettstedet, inkludert visning av spesifikk informasjon og annonser tilpasset brukeren. Informasjonskapsler inneholder ikke personopplysninger og identifiserer ikke en person. Betingelsen for driften av informasjonskapsler er at de aksepterer nettleseren og ikke sletter dem fra datamaskinens harddisk.
  2. Tjeneste innenfor irkls nettside. pl bruker verktøy som samler inn statistiske data eller hjelper administratoren med å optimalisere innholdet som vises til brukeren, slik som: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel og andre analyse- og optimaliseringsverktøy som er installert i Nettsted. Brukeren kan begrense eller deaktivere slike verktøy ved å deaktivere JavaScript eller på annen måte endre innstillingene til nettleseren som brukes. Brukeren kan også angi riktig nivå av beskyttelse og tillatelser for sine Google-, Facebook-, LinkedIn- og andre kontoer.

 

Del III – Innsamling av personopplysningeri om kandidater for rekrutteringsformål

  1. Som arbeidsformidlingsselskap bruker den Behandlingsansvarlige Nettstedet til å samle inn kandidatsøknader i rekrutteringsprosesser. For dette formålet viser Nettstedet søknadsskjema, rekrutteringsannonser og annen informasjonsaktivitet som oppfordrer Brukeren til å delta i rekrutteringsprosesser, og dermed sende inn sine personopplysninger.
  2. Det er frivillig for Brukeren å sende inn sine personopplysninger som blir samlet inn via elektroniske skjema, direkte på den Behandlingsansvarlige sin e-post, via annonseringsportaler ved å gi samtykke til behandling av data av den Behandlingsansvarlige i samsvar med følgende:

Erklæring for IRKL-kandidater

"I samsvar med artikkel 13 nr. 1 og 2 i og.óGeneral Data Protection Regulation av 27. april 2016, informerer jeg deg om følgende:

   1) Administratoren av personopplysningene dine er Institutt for utvikling av menneskelig kapital Sp. z o.o. (IRKL) med hovedkontor i Olsztyn, ul. Partyzantów ½ lok.3, 10-522 Olsztyn. . IRKL er et rekrutteringsselskap, et arbeidsformidlingsbyrå som gjennomfører en rekke rekrutteringsprosesser på vegne av andre enheter eller til eget bruk. IRKLs rekrutteringskvalifikasjoner kan kontrolleres i det nasjonale registeret over arbeidsformidlingsbyråer under nummer 10485.

   2) Personvernombudet ved Institute for Human Capital Development Sp. z o.o. er Grzegorz Figoń, iod@irkl.pl, tlf. 570 40 10 10;

   3) Dine personopplysninger vil bli behandlet for formål i forbindelse med deltakelse i denne og fremtidige rekrutteringsprosesser som vil gjennomføres av IRKL i samsvar med personvernforordningen av 27. april 2016 art. 6 nr. 1 bokstav a.

   4) Mottakerne av personopplysningene dine vil være: a) IRKLs ansatte som gjennomfører rekrutteringsprosesser; b) arbeidsgivere som IRKL gjennomfører rekrutteringsprosesser på vegne av;

   5) Personopplysningene dine vil bli overført til et tredjeland/internasjonal organisasjon på grunnlag av Europakommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå EU-US Privacy Shield av 12. juli 2016. Du kan få en kopi av personopplysningene som overføres til et tredjeland ved å sende en forespørsel til IOD: iod@irkl.pl;

   6) Dine personopplysninger vil bli lagret for den gjeldende rekrutteringsprosessen og fremtidige rekrutteringsprosesser tilpasset din yrkeserfaring i perioden fra samtykket ble gitt til det ble tilbakekalt.

   7) Du har rett til innsyn i innholdet i opplysningene dine og rett til retting, sletting, begrensning av behandlingen, rett til dataportabilitet, rett til å protestere, rett til å trekke tilbake samtykket når som helst uten at det påvirker lovligheten av behandlingen som er utført på grunnlag av samtykket før det ble trukket tilbake. Tilbaketrekking av samtykke, anmodning om innsyn eller retting av opplysninger kan rapporteres til personvernombudet ved å skrive til: iod@irkl.pl;

   8) Du har rett til å klage til Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (leder av det polske datatilsynet) dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med bestemmelser i den generelle personvernforordningen av 27. april 2016.

   9) Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger.

   10) Dine personopplysninger vil ikke være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering, i samsvar med personvernforordningen av 27. april 2016 art.

(3) Administratoren vil avvise brukerens søknad og slette de mottatte personopplysningene hvis brukeren ikke gir sitt samtykke til behandling av personopplysningene sine gjennom skjemaene som vises på nettstedet eller ved å inkludere en passende samtykkeformel i CV/ CV-filen som sendes inn, eller inkluderer slikt samtykke i en melding sendt til administratoren via e-post, via annonsering eller sosiale nettverk.

Erklæring for IRKL-kunder

«I henhold til generell personvernforordning av 27.04.2016 art. 13 nr. 1 og 2 varsles det herved om at:

1) Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. (IRKL) med tilhold i Olsztyn – ul. Partyzantów 1/2 lok. 3, 10-522 Olsztyn, er den behandlingsansvarlige for dine personopplysninger. IRKL er et rekrutterings- og arbeidsformidlingsselskap som gjennomfører rekrutteringsprosesser på vegne av andre enheter eller for egne formål. IRKL sin rekrutteringstillatelse kan finnes i Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (polsk nasjonalt register for arbeidsformidlingsselskaper) under nummer 10485.

2) Grzegorz Figoń, iod@irkl.pl, tlf. 570 40 10 10,
er personvernombudet (PVO) i Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. 

3) Dine personopplysninger vil bli behandlet for formål i forbindelse med fremleggelse av tilbud og for samarbeidsformål knyttet til gjennomføring av rekrutteringsprosesser av IRKL i samsvar med personvernforordningen av 27. april 2016 art. 6 nr. 1 bokstav a.

4) Dine personopplysninger kan mottas av: a) ansatte i selskapet IRKL som gjennomfører rekrutteringsprosesser, b) kandidater som deltar i rekrutteringsprosesser via IRKL.

5) Dine personopplysninger kan overføres til tredjeland/internasjonale organisasjoner i henhold til EU-kommisjonens avgjørelse om tilstrekkeligheten av beskyttelsesnivået for personopplysninger «EU–US Privacy Shield» av 12. juli 2016. Du kan få en kopi av personopplysningene som overføres til tredjeland ved å sende en henvendelse til PVO på iod@irkl.pl.

6) Dine personopplysninger vil bli lagret for den gjeldende rekrutteringsprosessen og fremtidige rekrutteringsprosesser tilpasset din yrkeserfaring i perioden fra samtykket ble gitt til det ble tilbakekalt.

7) Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger, til å rette eller slette dem, begrense behandlingen av dem, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet, rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket, få innsyn i dine opplysninger, eller rette dem, kan du sende en henvendelse til PVO på iod@irkl.pl.

8) Du har rett til å klage til Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (leder av det polske datatilsynet) dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med bestemmelser i den generelle personvernforordningen av 27. april 2016.

9) Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger.

10) Dine personopplysninger vil ikke være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering, i samsvar med personvernforordningen av 27. april 2016 art.

Del IV – Bestilling av kommersielle tjenester

1) Den Behandlingsansvarlige publiserer kommersielle produkt- og tjenestetilbud, heretter kalt Tilbud, på Nettstedet.

2) Tilbudene på Nettstedet inneholder betingelser for fremtidige transaksjoner samt beskrivelser av hvordan tjenester utføres og – i noen tilfeller – priser. Prisene som er angitt på Nettstedets sider, er nettopriser og skal tillegges VAT.

3) Bestilling av produkter/tjenester ved å akseptere et Tilbud er ikke forpliktende. Den Behandlingsansvarlige vil sende en proformafaktura til Kunden som bestiller et Tilbud. Betaling av fakturaen er ensbetydende med aksept av de fremlagte betingelsene og med inngåelse av avtale på gjennomføring av en tjeneste/levering av et produkt i samsvar med vilkårene som er beskrevet i Tilbudet.

4) Kunden har rett til å få mer informasjon om det valgte Tilbudet før inngåelse av avtale. For dette formålet skal Kunden ta kontakt med den Behandlingsansvarlige via kontaktskjemaene som er tilgjengelige på Nettstedet eller kontakte den Behandlingsansvarlige på telefonnumrene som er oppgitt.

Dato for siste oppdatering: 15.05.2020

Hopp til innholdet