fbpx

REGULAMIN, INFORMACJA O COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONY DANYCH firmy rekrutacyjnej IRKL.

Administrator – Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. (IRKL) z siedzibą przy ul. Partyzantów 1/2 lok. 3, 10-522 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000493269, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym 10000 zł, nr NIP 7393864869, nr REGON 281557957, zarejestrowany jako agencja pracy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 10485.

Serwis – strona www znajdująca się pod adresem www.irkl.pl wraz z podstronami i ich całą zawartością, a także oficjalna (prowadzona przez pracowników i współpracowników) aktywność IRKL w internecie: w portalach ogłoszeniowych; portalach społecznościowych, w tym portalu LinkedIn, Facebook, Twitter; aktywność w sieciach reklamowych.

Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.

Klient – użytkownik, który zareagował na ofertę przedstawioną na stronach Serwisu poprzez wysłanie formularza z zamówieniem produktu/usługi lub wysłanie swoich danych kontaktowych w celu rozpoczęcia rozmów w związku z chęcią poznania i potencjalnego odpłatnego skorzystania z produktów/usług Administratora.

Część I – Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zabezpiecza prawa Użytkowników Serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych, jakie Użytkownicy świadomie lub nieświadomie pozostawiają podczas korzystania z Serwisu.

  1. Serwis pod żadnym pozorem nie udostępnia osobom trzecim danych podawanych przez Użytkownika oraz informacji jakie są automatycznie zbierane, przetwarzane i zapisywane za pomocą systemu informatycznego działającego w ramach Serwisu.
  2. Wszystkie podstrony Serwisu pod adresem irkl.org, w tym strony, na których Użytkownik może wypełniać i wysyłać formularze internetowe są chronione za pomocą szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL).
  3. Serwis może zawierać formularze kontaktowe lub formularze z zapisem do newslettera. Podczas wypełniania formularzy Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysyłane wiadomości e-mail mogą mieć charakter informacyjny, edukacyjny, a także handlowy.

Część II – mechanizm „cookies”, statystyki i inne metody gromadzenia danych

  1. Serwis w ramach strony irkl.pl stosuje mechanizm „cookies”. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, wykorzystywane do zapamiętania zachowania Użytkownika na stronie internetowej, które może wpłynąć na późniejszy sposób działania strony, w tym wyświetlania określonych, dopasowanych do użytkownika informacji i reklam. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.
  2. Serwis w ramach strony irkl.pl korzysta z narzędzi gromadzących dane statystyczne lub pomagających w Administratorowi w optymalizacji treści serwowanych Użytkownikowi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel oraz innych narzędzi analityczno-optymalizacyjnych, które zostały zainstalowane w obrębie witryny Serwisu. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć tego typu narzędzia poprzez wyłączenie obsługi JavaScript lub w inny sposób zmienić ustawienia używanej przeglądarki. Użytkownik może również ustawić odpowiedni poziom ochrony i uprawnień swojego konta Google, Facebook LinkedIn i in..

 

Część III – gromadzenie danych osobowych kandydatów w ramach działań rekrutacyjnych

  1. Administrator, będąc agencją pracy, korzysta z Serwisu do gromadzenia aplikacji kandydatów w prowadzonych działaniach rekrutacyjnych. W tym celu w Serwisie wyświetlane są formularze aplikacyjne, reklamy rekrutacyjne oraz inne działania informacyjne, które zachęcają Użytkownika do udziału w rekrutacjach, a tym samym do przesłania swoich danych osobowych.
  2. Użytkownik w sposób dobrowolny przesyła dane osobowe gromadzone poprzez: formularze internetowe, bezpośrednio na e-mail Administratora, poprzez portale ogłoszeniowe wyrażając zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora zgodnie z następującą klauzulą:

Klauzula informacyjna dla kandydatów IRKL

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

   1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. (IRKL) z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Partyzantów ½ lok.3, 10-522 Olsztyn. . IRKL jest firmą rekrutacyjną, agencją pracy prowadzącą liczne procesy rekrutacyjne na zlecenie innych podmiotów lub na użytek własny. Uprawnienia rekrutacyjne IRKL można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 10485.

   2) inspektorem ochrony danych (IOD) w Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. jest Grzegorz Figoń, iod@irkl.pl, tel. 570 40 10 10;

   3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w niniejszym i przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez IRKL na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

   4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: a) pracownicy firmy IRKL, którzy realizują procesy rekrutacyjne; b) pracodawcy, na zlecenie których IRKL realizuje procesy rekrutacyjne;

   5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony EU-US Privacy Shield z dnia 12 lipca 2016. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez wysłanie zapytania na adres IOD: iod@irkl.pl;

   6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od wyrażenia zgody na obecny i przyszłe procesy rekrutacyjne dopasowane do Pana/Pani przebiegu doświadczenia zawodowego aż do odwołania zgody;

   7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, prośbę o udostępnienie lub poprawienie danych można zgłosić do IOD pisząc na adres: iod@irkl.pl;

   8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

   9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

   10) Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.”

3.  Administrator odrzuci aplikację Użytkownika, kasując otrzymane dane osobowe, jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez formularze wyświetlane w Serwisie lub poprzez zamieszczenie odpowiedniej formuły zgody w przesłanym pliku CV/życiorysu albo umieści taką zgodę w wiadomości wysłanej do Administratora pocztą elektroniczną, poprzez portale ogłoszeniowe lub społecznościowe.

Klauzula informacyjna dla klientów IRKL

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. (IRKL) z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Partyzantów ½ lok.3, 10-522 Olsztyn. IRKL jest firmą rekrutacyjną, agencją pracy prowadzącą liczne procesy rekrutacyjne na zlecenie innych podmiotów lub na użytek własny. Uprawnienia rekrutacyjne IRKL można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 10485.

2) inspektorem ochrony danych (IOD) w Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. jest Grzegorz Figoń, iod@irkl.pl, tel. 570 40 10 10;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty oraz nawiązania współpracy związanej z przeprowadzeniem procesów rekrutacyjnych przez IRKL na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: a) pracownicy firmy IRKL, którzy realizują procesy rekrutacyjne, b) kandydaci, którzy poprzez IRKL uczestniczą w procesach rekrutacyjnych

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony EU-US Privacy Shield z dnia 12 lipca 2016. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez wysłanie zapytania na adres IOD: iod@irkl.pl;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od wyrażenia zgody na obecny i przyszłe procesy rekrutacyjne dopasowane do Pana/Pani przebiegu doświadczenia zawodowego aż do odwołania zgody;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, prośbę o udostępnienie lub poprawienie danych można zgłosić do IOD pisząc na adres: iod@irkl.pl;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

10) Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.”

Część IV – Zamawianie usług komercyjnych

1) Administrator na stronach Serwisu zamieszcza komercyjne oferty produktów i usług, zwane dalej Ofertami.

2) Zamieszczone Oferty zawierają warunki przyszłych transakcji i opisy sposobu wykonania usług oraz w niektórych przypadkach cenę. Ceny prezentowane na stronach Serwisu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

3) Zamówienie produktów/usług poprzez akceptację Oferty nie oznacza zobowiązania do zapłaty. W przypadku zamówienia Oferty Administrator prześle Klientowi fakturę proforma. Dokonanie płatności za fakturę proforma oznacza przyjęcie przedstawionych warunków i zawarcie umowy na wykonanie usługi/dostarczenie produktu na zasadach opisanych w Ofercie.

4) Klient ma prawo przed zawarciem transakcji do poszerzenia swojej wiedzy na temat wybranej Oferty. W tym celu kontaktuje się z Administratorem poprzez formularze kontaktowe w obrębie Serwisu lub na podane numery telefonów.

Data aktualizacji: 15.05.2020

Skip to content