fbpx

REGULATIV, OPLYSNINGER OM COOKIES OG POLITIK OM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED OG DATABESKYTTELSE for rekrutteringsfirmaet IRKL.

Administrator - Institut for udvikling af menneskelig kapital Sp. z o.o. (IRKL) med hjemsted på adressen ul. Partyzantów 1/2 lok. 3, 10-522 Olsztyn, registreret i iværksætterregistret i det nationale retsregister, der føres af distriktsdomstolen i Olsztyn, under KRS nr. 0000493269, med en fuldt indbetalt aktiekapital på 10 000 PLN, NIP nr. 7393864869, REGON nr. 281557957, registreret som arbejdsformidling i det nationale register over arbejdsformidlinger under nr. 10485.

Internetplatform– en hjemmeside, der befinder sig på adressen: www.irkl.pl, herunder alle undersider og indholdet heraf, samt den officielle aktivitet, som IRKL (via sine medarbejdere og samarbejdspartnere) udøver på nettet: på annonceportaler; på sociale netværk, herunder på LinkedIn, Facebook og Twitter; aktivitet i reklamenetværk.

Bruger– en person, der besøger Internetplatformen.

Kunde– en bruger, der har reageret på et tilbud, som er afgivet på hjemmesiderne tilhørende Internetplatformen ved at sende en formular til brug ved bestilling af et givet produkt/en given tjeneste el. sende sine kontaktoplysninger med henblik på at indlede drøftelser for dermed at gøre sig bekendt med og potentielt benytte sig af produkter/tjenesteydelser, der tilbydes af Den registreringsansvarlige.

Del I – Politik om beskyttelse af privatlivets fred

Nærværende politik om beskyttelse af privatlivets fred beskytter rettighederne for Internetplatformens Brugere vedrørende indsamling og lagring af oplysninger, som Brugerne bevidst el. ubevidst giver i forbindelse med at benytte Internetplatformen.

  1. Internetplatformen må under ingen omstændigheder stille oplysninger, som Brugeren giver el. som indsamles, behandles og registreres automatisk ved hjælp af et edb-system, der opererer inden for Internetplatformen, til rådighed for tredjemand.
  2. Alle undersider under Internetplatformen på adressen: irkl.org, herunder også de sider, hvorpå Brugeren kan udfylde og sende internetformularer, beskyttes ved hjælp af krypteret kommunikation (et SSL-certifikat).
  3. Internetplatformen kan indeholde kontaktformularer el. tilmeldingsformularer til nyhedsbrevet. Brugeren accepterer dette regulativ i forbindelse med at udfylde formularer og dermed samtykker til at modtage oplysninger fra Den registreringsansvarlige på e-mail. De fremsendte e-mails kan være af informativ, pædagogisk og kommerciel karakter.

Del II – „Cookies”, statistikker og andre metoder til indsamling af data

  1. Service på irkl-webstedet. da bruger "cookies" -mekanismen. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på brugerens computer, og som bruges til at huske brugerens adfærd på hjemmesiden, hvilket kan påvirke den efterfølgende måde, hjemmesiden fungerer på, herunder visning af specifikke, brugerspecifikke oplysninger og reklamer. Cookies indeholder ikke personoplysninger og tillader ikke identifikation af en person. Betingelsen for driften af cookies er, at de accepteres af browseren og ikke slettes fra computerens disk.
  2. Service på irkl-webstedet. da bruger værktøjer, der indsamler statistiske data eller hjælper administratoren med at optimere det indhold, der serveres for brugeren, såsom: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel og andre analyse- og optimeringsværktøjer, der er installeret på webstedet. Du kan begrænse eller deaktivere disse typer værktøjer ved at deaktivere JavaScript eller på anden måde ændre indstillingerne for den browser, du bruger. Du kan også indstille et passende beskyttelsesniveau og tilladelser for din Google, Facebook LinkedIn og anden konto.

 

Del III – indsamling af personoplysninger om kandidater som led i rekrutteringsaktiviteter

  1. Den registreringsansvarlige, som er et arbejdsformidlingskontor, benytter Internetplatformen til indsamling af ansøgninger fra kandidater som led i rekrutteringsaktiviteter. I den forbindelse vises ansøgningsformularer, rekrutteringsreklamer og andre informationsindsats på Internetplatformen, hvilket opfordrer Brugeren til at deltage i rekrutteringen, og dermed fremsende sine personoplysninger.
  2. Brugeren fremsender sine personoplysninger frivilligt. Disse oplysninger indsamles via webbaserede formularer, sendes direkte til Den registreringsansvarliges e-mail-adresse og fremskaffes via annonceportaler. Samtidig samtykker Brugeren til, at Den registreringsansvarlige behandler vedkommendes personoplysninger i henhold til følgende klausul:

Informationsklausul til IRKLs kandidater

"I overensstemmelse med artikel 13, stk. 1 og 2, i og.ógenerelle databeskyttelsesforordning af 27. april 2016 meddeler jeg dig, at:

   1) Administratoren af dine personoplysninger er Institute for Human Capital Development Sp. z o.o. (IRKL) med hjemsted i Olsztyn på adressen ul. Partyzantów ½ lok.3, 10-522 Olsztyn. . IRKL er et rekrutteringsselskab, et arbejdsformidlingsbureau, der gennemfører en lang række rekrutteringsprocesser på vegne af andre enheder eller til eget brug. IRKL's rekrutteringskvalifikationer kan kontrolleres i det nationale register over arbejdsformidlinger under nummer 10485.

   2) Den databeskyttelsesansvarlige (DPO) hos Institute for Human Capital Development Sp. z o.o. er Grzegorz Figoń, iod@irkl.pl, tlf. 570 40 10 10 10;

   3) Dine personoplysninger vil blive behandlet med henblik på deltagelse i denne rekrutteringsproces samt kommende rekrutteringsprocesser gennemført af IRKL i henhold til art. 6 stk. 1 pkt. a. i den generelle forordning om databeskyttelse af 27. april 2016;

   4) Modtagerne af dine personoplysninger vil være: a) IRKL's medarbejdere, der udfører rekrutteringsprocesser; b) arbejdsgivere, på hvis vegne IRKL udfører rekrutteringsprocesser;

   5) Dine personoplysninger vil blive overført til et tredjeland/international organisation baseret på Europa-Kommissionens afgørelse om tilstrækkeligheden af EU-USA Privacy Shield af 12. juli 2016. Du kan få en kopi af de personoplysninger, der overføres til et tredjeland, ved at sende en anmodning til IOD: iod@irkl.pl;

   6) Dine personoplysninger vil blive opbevaret i hele perioden fra tidspunktet, hvor du giver samtykke til den nuværende rekrutteringsproces og kommende rekrutteringsprocesser, som er tilpasset til Din erhvervserfaring, frem til det tidspunkt, hvor du tilbagekalder samtykket;

   7) Du har ret til adgang til indholdet af dine data og ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, ret til dataportabilitet, ret til at gøre indsigelse og ret til at tilbagekalde samtykke til enhver tid uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført på grundlag af samtykket før tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelse af samtykke, anmodning om adgang til eller berigtigelse af oplysninger kan meddeles til databeskyttelsesrådgiveren ved at skrive til: iod@irkl.pl;

   8) Du har ret til at indgive en klage til Formanden for Databeskyttelsesmyndigheden, hvis du konstaterer, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse af 27. april 2016;

   9) Det er frivilligt at give personoplysninger;

   10) Dine personoplysninger vil ikke være underlagt en afgørelse, som udelukkende er baseret på elektronisk databehandling, herunder profilering i henhold til art. 22 i den generelle forordning om databeskyttelse af 27. april 2016.”

(3) Administrator afviser brugerens ansøgning og sletter de modtagne personoplysninger, hvis brugeren ikke giver sit samtykke til behandling af sine personoplysninger via de formularer, der vises på webstedet eller ved at inkludere en passende samtykkeformel i den indsendte CV-fil eller ved at inkludere et sådant samtykke i en meddelelse sendt til administrator via e-mail, reklamer eller sociale netværkssider.

Informationsklausul til IRKLs kunder

„I henhold til art. 13 stk. 1 og stk. 2 i den generelle forordning om databeskyttelse af 27. april 2016 vil jeg hermed gerne informere om, at:

1) Den registreringsansvarlige for Dine personoplysninger er Instituttet for Udviklingen af Menneskelige Ressourcer ApS (IRKL) m. hovedkontor i Olsztyn, ul. Partyzantów ½ lok.3, 10-522 Olsztyn. IRKL er et rekrutteringsfirma, et vikarbureau, som gennemfører en lang række rekrutteringsprocesser på vegne af andre enheder el. til intern brug. Rekrutteringsbeføjelserne for IRKL kan bekræftes ved at slå op i Det Nationale Register for Vikarbureauer (nummer 10485).

2) Den Tilsynsførende for Databeskyttelse på Instituttet for Udviklingen af Menneskelige Ressourcer ApS er Grzegorz Figoń, iod@irkl.pl, Tlf.: 570 40 10 10;

3) Dine personoplysninger vil blive behandlet med henblik på deltagelse i denne rekrutteringsproces samt kommende rekrutteringsprocesser gennemført af IRKL i henhold til art. 6 stk. 1 pkt. a. i den generelle forordning om databeskyttelse af 27. april 2016;

4) Modtagere af Dine personoplysninger bliver: a) medarbejderne i firmaet IRKL, der står for gennemførelse af rekrutteringsprocesser; b) kandidater, der deltager i rekrutteringsprocesser via IRKL;

5) Dine personoplysninger vil videregives til et/en international organisation på grundlag af Europa-Kommissionens afgørelse om tilstrækkeligheden af databeskyttelsesniveauet (EU-US Privacy Shield) af 12. juli 2016. Du kan få en kopi af de personoplysninger, som bliver videregivet til et tredjeland ved at sende en forespørgsel herom til e-mail-adressen: IOD: iod@irkl.pl;

6) Dine personoplysninger vil blive opbevaret i hele perioden fra tidspunktet, hvor du giver samtykke til den nuværende rekrutteringsproces og kommende rekrutteringsprocesser, som er tilpasset til Din erhvervserfaring, frem til det tidspunkt, hvor du tilbagekalder samtykket;

7) Du har ret til indsigt i dine personoplysninger, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet, indsigelse, tilbagetrækning af samtykket på noget som helst tidspunkt uden, at dette vil berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning heraf. For at tilbagetrække samtykket, anmode om indsigt i el. berigtigelse af personoplysningerne kan du henvende dig til Den Tilsynsførende for Databeskyttelse ved at sende e-mail til adressen: iod@irkl.pl;

8) Du har ret til at indgive en klage til Formanden for Databeskyttelsesmyndigheden, hvis du konstaterer, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse af 27. april 2016;

9) Det er frivilligt at give personoplysninger;

10) Dine personoplysninger vil ikke være underlagt en afgørelse, som udelukkende er baseret på elektronisk databehandling, herunder profilering i henhold til art. 22 i den generelle forordning om databeskyttelse af 27. april 2016.”

Del IV – Bestilling af kommercielle tjenester

1) Den registreringsansvarlige afgiver kommercielle tilbud vedrørende produkter og tjenester, i det følgende benævnt Tilbud, på hjemmesiderne tilhørende Internetplatformen.

2) De afgivne Tilbud omfatter betingelserne for kommende transaktioner og beskrivelse af den måde, hvorpå den pågældende tjeneste skal leveres, og i visse tilfælde også prisen. Priserne på hjemmesiderne tilhørende Internetplatformen er nettopriser, hvortil kommer moms.

3) Bestilling af produkter/tjenester ved at acceptere Tilbuddet er ikke ensbetydende med en betalingsforpligtelse. I tilfælde af bestilling af Tilbuddet vil Den registreringsansvarlige fremsende en proformafaktura til Kunden. Betaling af proformafakturaen er ensbetydende med accept af de fremlagte betingelser og indgåelse af en aftale om levering af en tjeneste/et produkt på de regler, som er beskrevet i Tilbuddet.

4) Kunden har ret til at fremskaffe nærmere oplysninger om det valgte Tilbud forud for transaktionen. I den forbindelse kan vedkommende kontakte Den registreringsansvarlige ved hjælp af kontaktformularer, som er tilgængelige på Internetplatformen, el. ved at ringe til de angivne telefonnumre.

Dato for seneste ajourføring: D. 15. maj 2020

Gå til indhold