fbpx
Agencja Rekrutacyjna — Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego

REGULAMIN, INFORMACJA O COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONY DANYCH firmy rekrutacyjnej IRKL.

Administrator – Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. (IRKL) z siedzibą przy ul. Partyzantów 1/2 lok.3, 10-522 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000493269, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym 10000 zł, nr NIP 7393864869, nr REGON 281557957, zarejestrowany jako agencja pracy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 10485.

Serwis – strona www znajdująca się pod adresem www.irkl.pl wraz z podstronami i ich całą zawartością, a także oficjalna (prowadzona przez pracowników i współpracowników) aktywność IRKL w internecie: w portalach ogłoszeniowych; portalach społecznościowych, w tym portalu Facebook, LinkedIn i in.; aktywność w sieciach reklamowych.

Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.

 

Część I – Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zabezpiecza prawa Użytkowników Serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych, jakie Użytkownicy świadomie lub nieświadomie pozostawiają podczas korzystania z Serwisu.

  1. Serwis pod żadnym pozorem nie udostępnia osobom trzecim danych podawanych przez Użytkownika oraz informacji jakie są automatycznie zbierane, przetwarzane i zapisywane za pomocą systemu informatycznego działającego w ramach Serwisu.
  2. Wszystkie podstrony Serwisu pod adresem irkl.pl, w tym strony, na których Użytkownik może wypełniać i wysyłać formularze internetowe są chronione za pomocą szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL).
  3. Serwis może zawierać formularze kontaktowe lub formularze z zapisem do newslettera. Podczas wypełniania formularzy Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysyłane wiadomości e-mail mogą mieć charakter informacyjny, edukacyjny, a także handlowy.

 

Część II – mechanizm „cookies”, statystyki i inne metody gromadzenia danych

  1. Serwis w ramach strony irkl.pl stosuje mechanizm „cookies”. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, wykorzystywane do zapamiętania zachowania Użytkownika na stronie internetowej, które może wpłynąć na późniejszy sposób działania strony, w tym wyświetlania określonych, dopasowanych do użytkownika informacji i reklam. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.
  2. Serwis w ramach strony irkl.pl korzysta z narzędzi gromadzących dane statystyczne lub pomagających w Administratorowi w optymalizacji treści serwowanych Użytkownikowi takich jak: Google Analytics, Google Ads, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel oraz innych narzędzi analityczno-optymalizacyjnych, które zostały zainstalowane w obrębie witryny Serwisu. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć tego typu narzędzia poprzez wyłączenie obsługi JavaScript lub w inny sposób zmienić ustawienia używanej przeglądarki. Użytkownik może również ustawić odpowiedni poziom ochrony i uprawnień swojego konta Google, Facebook, LinkedIn i in..

 

Część III – gromadzenie danych osobowych kandydatów w ramach działań rekrutacyjnych

  1. Administrator, będąc agencją pracy, korzysta z Serwisu do gromadzenia aplikacji kandydatów w prowadzonych działaniach rekrutacyjnych. W tym celu w Serwisie wyświetlane są formularze aplikacyjne, reklamy rekrutacyjne oraz inne działania informacyjne, które zachęcają Użytkownika do udziału w rekrutacjach, a tym samym do przesłania swoich danych osobowych.
  2. Użytkownik w sposób dobrowolny przesyła dane osobowe gromadzone poprzez: formularze internetowe, bezpośrednio na e-mail Administratora, poprzez portale ogłoszeniowe wyrażając zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora zgodnie z następującą klauzulą:

Klauzula informacyjna dla kandydatów IRKL

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o tym, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. (IRKL) z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 1/2 lok. 3, 10-522. IRKL jest firmą rekrutacyjną, agencją pracy prowadzącą liczne procesy rekrutacyjne na zlecenie innych podmiotów lub na użytek własny. Uprawnienia rekrutacyjne IRKL można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 10485.

2) Inspektorem ochrony danych (IOD) w Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. jest Grzegorz Figoń, iod@irkl.pl, tel. 570 40 10 10.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w niniejszym i przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez IRKL na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: a) pracownicy firmy IRKL, którzy realizują procesy rekrutacyjne; b) pracodawcy, na zlecenie których IRKL realizuje procesy rekrutacyjne.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na pod-stawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych na podstawie EU-US Data Privacy Framework. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez wysłanie zapytania na adres IOD: iod@irkl.pl.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od wyrażenia zgody na obecny i przyszłe procesy rekrutacyjne dopasowane do Pana/Pani przebiegu doświadczenia zawodowego aż do odwołania zgody. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, prośbę o udostępnienie lub poprawienie danych można zgłosić do IOD pisząc na adres: iod@irkl.pl. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

10) Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.”

 

  1. Administrator odrzuci aplikację Użytkownika, kasując otrzymane dane osobowe, jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez formularze wyświetlane w Serwisie lub poprzez zamieszczenie odpowiedniej formuły zgody w przesłanym pliku CV/życiorysu albo umieści taką zgodę w wiadomości wysłanej do Administratora pocztą elektroniczną, poprzez portale ogłoszeniowe lub społecznościowe.


Klauzula informacyjna dla Dostawców, Klientów, Kontrahentów IRKL

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o tym, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. (IRKL) z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Partyzantów ½ lok.3, 10-522 Olsztyn. IRKL jest firmą rekrutacyjną, agencją pracy prowadzącą liczne procesy rekrutacyjne na zlecenie innych podmiotów lub na użytek własny. Uprawnienia rekrutacyjne IRKL można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 10485.

2) Inspektorem ochrony danych (IOD) w Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. jest Grzegorz Figoń, iod@irkl.pl, tel. 570 40 10 10.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, nawiązania współpracy, wykonania umowy lub zleceń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dochodzenia roszczeń, obrony przed tymi roszczeniami związanymi z zawartą umową co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze za co uznać można realizacja faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy firmy IRKL, którzy realizują procesy rekrutacyjne i rozliczeniowe; kandydaci, którzy poprzez IRKL uczestniczą w procesach rekrutacyjnych; podmioty uprawnione przepisami prawa do ich otrzymania. Dane mogą być również udostępniane lub powierzane innym podmiotom współpracującym, jeśli jest to niezbędne do realizacji zadań Administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych na podstawie EU-US Data Privacy Framework. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez wysłanie zapytania na adres IOD: iod@irkl.pl.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania umowy, przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe, a w przypadku dochodzenia roszczeń z zawartej umowy, do czasu ich przedawnienia.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, prośbę o udostępnienie lub poprawienie danych można zgłosić do IOD pisząc na adres: iod@irkl.pl.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja zawartej z Administratorem umowy.

10) Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

 

Część IV –Zamawianie usług komercyjnych

1)Administrator na stronach Serwisu zamieszcza komercyjne oferty produktów i usług, zwane dalej Ofertami.

2)Zamieszczane Oferty zawierają warunki przyszłych transakcji i opisy sposobu wykonania usług oraz w niektórych przypadkach cenę. Ceny prezentowane na stronach Serwisu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

3)Zamówienie produktów/usług poprzez akceptację Oferty nie oznacza zobowiązania do zapłaty. W przypadku zamówienia Oferty Administrator prześle Klientowi fakturę proforma. Dokonanie płatności za fakturę proforma oznacza przyjęcie przedstawionych warunków i zawarcie umowy na wykonanie usługi/dostarczenie produktu na zasadach opisanych w Ofercie.

4)Klient ma prawo przed zawarciem transakcji do poszerzenia swojej wiedzy na temat wybranej Oferty. W tym celu kontaktuje się z Administratorem poprzez formularze kontaktowe w obrębie Serwisu lub na podane numery telefonów.

 

Data aktualizacji: 21.05.2024

Skip to content