fbpx

VILLKOR, INFORMATION OM COOKIES, INTEGRITETSPOLICY SAMT DATASKYDDSPOLICY från rekryteringsföretaget IRKL.

Administratör - Institutet för utveckling av humankapital Sp. z o.o. (IRKL) med säte på adressen ul. Partyzantów 1/2 lok. 3, 10-522 Olsztyn, registrerat i det nationella domstolregistret i Olsztyns distriktsdomstol under KRS nr 0000493269, med ett fullt betalt aktiekapital på 10 000 PLN, NIP nr 7393864869, REGON nr 281557957, registrerat som arbetsförmedlare i det nationella registret över arbetsförmedlare under nr 10485.

Hemsida - Företagets hemsida är www.irkl.pl som tillsammans med undersidor och hela dess innehåll och innehåller också den officiella hemsidan som drivs av arbetare och medarbetare. IRKL:s aktivitet på nätet utgörs av närvaro i sociala nätverk som inkluderar LinkedIn, Facebook, Twitter. IRKL är också aktiva inom reklamnätverk.

Användare - en person som besöker hemsidan.

Kund – en användare som webbplatsens erbjudande genom att skicka ett formulär med en beställning för en produkt / tjänst eller skickade in sina kontaktuppgifter för att inleda samtal med önskan att lära sig mer om administratörens produkter / tjänster som är potentiellt betalda.

Del I – Integritetspolicy

Denna integritetspolicy skyddar webbplatsanvändarnas rättigheter när det gäller insamling och lagring av data som användare medvetet eller omedvetet lämnar när de använder hemsidan.

  1. Webbplatsen överlämnar inte information som tillhandahålls av användaren till tredje part och information som automatiskt samlas in, behandlas och sparas med hjälp av IT-systemet som fungerar på webbplatsen.
  2. Samtliga länkar på sidan  irkl.org som inkluderar sidor där användaren kan fylla i och skicka in webbformulär skyddas med hjälp av kommunikationskryptering (SSL-certifikat).
  3. Hemsidan kan ha kontaktformulär eller formulär med prenumeration på nyhetsbrevet. När formuläret fylls i godkänner användaren, genom att acceptera dessa regler, att få information från administratören via e-post. De e-postmeddelanden som skickas kan vara informativa, lärorika och kommersiella.

Del II – "Cookies" statistik och andra datainsamlingsmetoder

  1. Service inom irkl-webbplatsen. en använder mekanismen "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på användarens dator, som används för att komma ihåg användarens beteende på webbplatsen, vilket kan påverka det efterföljande sättet som webbplatsen fungerar, inklusive visning av specifik, användarspecifik information och annonser. Cookies innehåller inte personuppgifter och tillåter inte identifiering av en person. Villkoret för att cookies ska fungera är att de accepteras av webbläsaren och inte raderas från datorns disk.
  2. Service inom irkl-webbplatsen. en använder verktyg som samlar in statistiska data eller hjälper administratören att optimera innehållet som visas för användaren, till exempel: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag Manager, Facebook Pixel och andra analys- och optimeringsverktyg som har installerats på webbplatsen. Du kan begränsa eller inaktivera dessa typer av verktyg genom att inaktivera JavaScript eller på annat sätt ändra inställningarna för webbläsaren du använder. Du kan också ställa in en lämplig skyddsnivå och behörigheter för ditt Google, Facebook LinkedIn och andra konton.

 

Del III – insamling av personuppgifter om kandidater som en del av rekryteringsverksamheten

  1. Administratören, som är en arbetsförmedling, använder hemsidan för att samla in kandidatansökningar i rekryteringsaktiviteter. Hemsidan visar ansökningsblanketter, rekryteringsannonser och andra informationsaktiviteter för detta ändamål som uppmuntrar användaren att delta i rekryteringen och skicka sina personuppgifter.
  2. Användaren skickar frivilligt in personuppgifter som samlats in via: onlineformulär, direkt till administratörens e-post, via reklamportaler och godkänner administratörens behandling av data i enlighet med följande klausul:

Informationsklausul för IRKL kandidater

"I enlighet med artikel 13.1 och 13.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.óallmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 informerar jag dig om att:

   1) Administratören av dina personuppgifter är Institute for Human Capital Development Sp. z o.o. (IRKL) med säte i Olsztyn, på adressen ul. Partyzantów ½ lok.3, 10-522 Olsztyn. . IRKL är ett rekryteringsföretag, en arbetsförmedling som genomför ett flertal rekryteringsprocesser för andra enheters räkning eller för eget bruk. IRKL:s rekryteringskvalifikationer kan kontrolleras i det nationella registret över arbetsförmedlingar under nummer 10485.

   2) Dataskyddsombudet (DPO) vid Institute for Human Capital Development Sp. z o.o. är Grzegorz Figoń, iod@irkl.pl, tel. 570 40 10 10;

   3) Dina personuppgifter kommer att behandlas för att delta i denna och framtida rekryteringsprocesser som genomförs av IRKL enligt artikel. 6 (1) (a) i förordningen om skydd av personuppgifter av den 27 april 2016.;

   4) Mottagarna av dina personuppgifter kommer att vara: a) IRKL:s anställda som utför rekryteringsprocesser, b) arbetsgivare för vars räkning IRKL utför rekryteringsprocesser;

   5) Dina personuppgifter kommer att överföras till ett tredje land/internationell organisation baserat på Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddssköld mellan EU och USA av den 12 juli 2016. Du kan få en kopia av de personuppgifter som överförs till ett tredje land genom att skicka en begäran till IOD: iod@irkl.pl;

   6) Dina personuppgifter kommer att lagras under perioden från samtycke till nuvarande och framtida rekryteringsprocesser skräddarsydda för din yrkeserfarenhet tills samtycket återkallas;

   7) Du har rätt till tillgång till innehållet i dina uppgifter och rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, rätt till dataportabilitet, rätt till invändning, rätt att när som helst återkalla samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket innan det återkallades. Återkallande av samtycke, begäran om tillgång till eller rättelse av uppgifter kan anmälas till dataskyddsombudet genom att skriva till: iod@irkl.pl;

   8) du har rätt att lämna in ett klagomål till ordföranden för personuppgiftskontoret, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016;

   9) överlämnandet av dina personuppgifter är frivilligt;

   10) Dina uppgifter kommer inte att omfattas av ett beslut baserat enbart på automatiserad uppgiftsbehandling, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22 i förordningen om personuppgiftskydd av den 27 april 2016.”

(3) Administratören kommer att avvisa användarens ansökan och radera de mottagna personuppgifterna om användaren inte ger sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter genom de formulär som visas på webbplatsen eller genom att inkludera en lämplig samtyckesformel i den inlämnade cv- eller meritförteckningen, eller inkluderar ett sådant samtycke i ett meddelande som skickas till administratören via e-post, annonsering eller sociala nätverkssajter.

Informationsklausul för IRKL kunder

„I enlighet med artikel 13 sektion 1 och sektion 2 i den allmänna förordningen om personuppgiftsskydd av den 27 april 2016 vill jag informera om att:

1) administratören av dina personuppgifter är Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. (IRKL) med säte i Olsztyn vid ul. Partyzantów ½ lok.3, 10-522 Olsztyn. IRKL är ett rekryteringsföretag, en arbetsförmedling som utför många rekryteringsprocesser beställda av andra parter eller för eget bruk. IRKLs rekryteringskvalifikationer kan kontrolleras i det nationella registret över arbetsförmedlingar under nummer 10485.

2) Inspektören för personuppgiftsskydd (IOD) hos Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. är Grzegorz Figoń, iod@irkl.pl, tel. 570 40 10 10;

3) Dina personuppgifter kommer att behandlas för att presentera erbjudandet och upprätta samarbete relaterat till rekryteringsprocesserna som genomförs av IRKL enligt artikel. 6 (1) (a) i förordningen om personuppgiftskydd av den 27 april 2016.;

4) mottagaren av dina personuppgifter kommer att vara: a) anställda hos IRKL som utför rekryteringsprocesser; b) kandidater som deltar i IRKL:s rekryteringsprocesser

5) Dina personuppgifter kommer att överföras till ett tredjeland / en internationell organisation på grundval av ett beslut från Europeiska kommissionen som anger lämplig skyddsnivå för EU-USA:s Privacy Shield av den 12 juli 2016. Du kan få en kopia av dina personuppgifter som överförs till ett tredje land genom att skicka en förfrågan till IOD:s adress: iod@irkl.pl;

6) Dina personuppgifter kommer att lagras under perioden från samtycke till nuvarande och framtida rekryteringsprocesser skräddarsydda för din yrkeserfarenhet tills samtycket återkallas;

7) Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och rätten att korrigera, radera, begränsa behandlingen, rätten att överföra data, rätten att göra invändningar, rätten att återkalla samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på samtycke innan den återkallas. Återkallande av samtycke av en begäran om delning eller korrigering av data rapporteras till dataskyddsmyndigheten genom att skriva till följande adress: iod@irkl.pl;

8) du har rätt att lämna in ett klagomål till ordföranden för personuppgiftskontoret, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016;

9) överlämnandet av dina personuppgifter är frivilligt;

10) Dina uppgifter kommer inte att omfattas av ett beslut baserat enbart på automatiserad uppgiftsbehandling, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22 i förordningen om personuppgiftskydd av den 27 april 2016.”

Del IV – Beställning av kommersiella tjänster

1) Administratören publicerar kommersiella erbjudanden av produkter och tjänster på hemsidan som kallas fortsättningsvis för erbjudanden.

2) De publicerade erbjudandena som innehåller villkoren för framtida transaktioner och beskrivningar av sättet för tillhandahållandet av tjänster och priset i vissa fall. De priser som presenteras på hemsidan är nettopriser utan moms.

3) Att beställa produkter / tjänster genom att acceptera erbjudandet utgör inte en betalskyldighet. Vid beställning av ett erbjudande skickar administratören en proformafaktura till kunden. Att betala för en proformafaktura innebär att man accepterar de presenterade villkoren och att ingå ett avtal för utförandet av tjänsten / produktleveransen på de villkor som beskrivs i erbjudandet.

4) Innan en transaktion avslutas har kunden rätt att bredda sin kunskap om det valda erbjudandet. För detta ändamål kontaktar man administratören via kontaktformulär på webbplatsen eller till de angivna telefonnumren.

Uppdateringsdatum: 15.05.2020

Hoppa till innehåll