fbpx

New Medias egenutvecklade metod för personalrekrytering och SRP-modell

Med vår erfarenhet kommer du att slutföra de mest utmanande rekryteringsprojekten. Lär dig mer om begreppen Enkel Rekryteringsprocess och New Medias egenutvecklade metod för rekrytering av medarbetare.

Vad är New Medias egenutvecklade metod för rekrytering av medarbetare?

Tack vare den rekryteringsmetod vi har utvecklat inom New Media når vi kandidater som är svåråtkomliga med klassiska metoder.

HR-tradition + Passion för digital marknadsföring

New Medias egenutvecklade rekryteringsmetod är resultatet av en kombination av passion för onlinemarknadsföring och erfarenhet av traditionell HR-verksamhet. Den rekryteringsmodell vi har utvecklat bygger på specifika annonsaktiviteter, som är ett idealiskt alternativ till klassiska former av kandidatanskaffning.

Identifiering av rekryteringsbehov

För att nå kandidater som är intresserade av ditt jobberbjudande ägnar vi särskild uppmärksamhet åt att skapa en kandidatprofil. Vi studerar beteenden och skapar en demografisk och yrkesmässig profil. Vi definierar noggrant önskad plats, bästa möjliga tidpunkt och sammanhang. Vi kan exakt nå potentiella kandidater som är oåtkomliga genom klassiska rekryteringsmetoder.

Rekryteringsannonsering på sociala medier, sökmotorer och mobila applikationer

Vi genomför marknadsföringsaktiviteter så att varje potentiell kandidat hör talas om ert erbjudande! Vi kommer att använda sociala medier, filma en rekryteringsspot och använda rekryteringsreklam. Vid behov kommer ditt jobberbjudande att presenteras på mer än 5 000 platser på internet, t.ex.: specialist- och branschportaler, YouTube-videor, mobilapplikationer, sökmotorerna Google och Bing och många andra.

Utvärdering och optimering av verksamheten

Vi analyserar systematiskt hur effektiva våra aktiviteter är, optimerar rekryteringskanaler, kontaktformer med kandidater och förenklar processen så mycket som möjligt. Vi letar efter nya sätt att få tag på kandidater, vi följer trender och viraler. Vi tror att vi tack vare vårt engagemang kan utveckla våra kunders verksamheter.

SRP - Enkel Rekryteringsprocess

Institute for Human Capital Development - Rekrytering av medarbetare - teamwork

En enkel och begriplig rekryteringsprocess är nyckeln till effektiva anställningar

Vi har genom åren observerat att transparens och maximal förenkling av rekryteringsprocessen ökar anställningsmöjligheterna och avsevärt minskar kostnaderna för att rekrytera medarbetare. Som en del av sina processer följer IRKL principen om SRP - Simple Recruitment Process - som gör det möjligt för oss att utesluta onödiga rekryteringssteg och att ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som: kandidatresa och kandidatupplevelse.
För att förenkla rekryteringsprocessen så mycket som möjligt har IRKL tagit fram fyra viktiga processteg för att garantera framgång:

Skapande av en kandidatprofil (avdelningen för kundkontakt)

Nyckeln till att anställa rätt personal är ett väl genomarbetat rekryteringsunderlag. Vår kundkontaktspecialist kommer att undersöka ditt företags rekryteringsbehov och, baserat på gemensamma slutsatser, utveckla en grundlig rekryteringsbrief. Det förberedda rekryteringsunderlaget utgör grunden för skapandet av en kandidatprofil som återspeglar silhuetten av den ideala kandidaten och möjliggör en exakt prognos för rekryteringsprocessen som genomförs av vårt team. Med denna information kommer du att kunna planera ditt teams arbete och förutse vilka resultat du kan förvänta dig.

Förberedelse av en rekryteringskampanj inom New Media (marknadsavdelningen)

Baserat på den idealiska kandidatens profil utarbetar vår specialiserade marknadsavdelning en detaljerad rekryteringsstrategi. Avdelningen kommer att välja ut metoder, tekniker och lämpliga verktyg. Som en del av projektet kommer vi att förbereda en rekryteringskampanj i New Media baserad på en intern, egenutvecklad rekryteringsmetod. Vi kommer att utforma annonsinnehåll, utveckla en modern kampanj för sociala medier och tillämpa klassiska rekryteringsformer. Genom de aktiviteter som genomförs kommer vi att nå kandidater som söker jobb (aktiv kandidat), kandidater som funderar på att byta jobb och kandidater som vi uppmuntrar att söka jobb (passiv kandidat).

Verifiering av kompetens (rekryteringsavdelningen)

Våra erfarna rekryteringsexperter kommer att genomföra grundliga och djupgående intervjuer med intresserade kandidater. Vi kommer att använda oss av en mängd olika tester och rekryteringsuppgifter, som kommer att skräddarsys efter rekryteringsprocessens karaktär, för att göra en ännu bättre matchning med dina krav och behov. Vårt främsta mål är att förse dig med medarbetare som du kan lita på och som kommer att integreras i ditt team. Med våra rekryteringsspecialister är du säker på att få kandidater som är exceptionella när det gäller kompetens och värderingar och som kommer att kunna bidra till den långsiktiga framgången för din organisation.

Rekommendation av de bästa kandidaterna (rekryteringsavdelningen)

Våra rekryteringsexperter rekommenderar bara de bästa medarbetarna och förser dig med kontaktuppgifter, CV och alla nödvändiga dokument för kandidater som uppfyller dina krav och visar stor motivation att arbeta för ditt företag. Med vårt stöd får du tillgång till talanger som är perfekt anpassade till dina behov och redo att bidra till ditt företags tillväxt.

Dra nytta av vår erfarenhet av rekrytering av medarbetare!

Vi genomför rekryteringsprocesser på ett effektivt sätt och minimerar de kostnader och risker som är förknippade med att anställa nya medarbetare. Ansök så tar vi fram förslag på våra kompetenser i era rekryteringsprocesser!  

Hoppa till innehåll