fbpx
Agencja Rekrutacyjna — Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Tytuł projektu:

Wyjście na rynki zagraniczne: Austrii i Szwajcarii firmy Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. z innowacyjnym produktem IT w postaci AD+HR, który wspiera
cały toczący się proces rekrutacji.


Cel i planowany efekt projektu:
Produktem eksportowym firmy jest produkt IT AD+HR, który wspiera procesy rekrutacyjne w firmach.
Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

  1.  pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci: Austrii i Szwajcarii;
  2. zwiększy przychody o co najmniej o 25% do końca 2025 roku;
  3. rozwinie działalność, dzięki nowym doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
  4. uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje w infrastrukturę oraz dalszy rozwój potencjału usługowego;
  5.  nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 4.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 508 800,00 PLN (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 432 480,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemset złotych 00/100)

Termin realizacji:

2021-11-15 – 2023-05-12

Skip to content