fbpx

INSTITUT FOR UDVIKLING AF AKTIESELSKAB FOR HUMANKAPITAL

gennemfører et projekt, der medfinansieres af De Europæiske Fællesskaber

På udenlandske markeder i Sverige, Norge og Danmark, virksomhederne på Institut for Udvikling af Human Capital Sp. z o.o. med et innovativt IT-produkt i form af AD+HR, som understøtter hele den igangværende rekrutteringsproces.

Beskrivelse af projekt:

Company Institute for The Development of Human Capital Sp. z o.o. planlægning af eksportaktiviteter og ekspansion til udenlandske markeder bestilte en tredjepart til at verificere udvalgte lande til distribution af IT-produkt AD + HR, der bruges til at understøtte rekrutteringsprocesser. Af de seks potentielle lokationer anbefalede konsulentfirmaet endelig tre i form af Sverige, Danmark og Norge. Forud for udvælgelsen af dem blev der foretaget en grundig analyse baseret på de oplysninger, der var tilgængelige i officielle internetkilder, og oplysninger indsamlet af et eksternt konsulentfirma, som er beskrevet detaljeret i forretningsmodellen.

Projektets varighed: 02.11.2020 – 31.05.2022

 

Virksomhedens eksportprodukt er IT AD+HR-produktet, som understøtter rekrutteringsprocesser i virksomheder. Som en del af sin handling. AD+HR accelererer rekrutteringsprocesserne ved at reklamere for et jobtilbud blandt en på forhånd etableret kandidatprofil i en bestemt branche. For bevidst og forsigtigt at komme ind på det valgte europæiske marked skal ansøgeren træffe følgende foranstaltninger:

  1. Køb af en rådgivningstjeneste, der hovedsagelig vedrører levering af markedsføringstjenester, hvilket fører til fremme af mærket på målmarkederne.
  2. Afholdelse af en økonomisk mission i form af deltagelse i Copenhagen Tech Job By Techmeetups messen i 2022 som udstiller. 
  3. Organisering af en økonomisk mission i form af deltagelse i Stockholm Tech Job Fair By Techmeetups i 2022 som udstiller.
  4. Afholdelse af en økonomisk mission i Oslo i 2022 med det formål at mødes med potentielle kunder.
  5. Køb af en rådgivnings- og uddannelsestjeneste, der har til formål at forberede ansøgeren på en effektiv overgang til internationaliseringsprocessen.
  6. Køb en tjeneste for at tilpasse produktet til markedernes behov.

Projektmålsætninger: 

Formålet med projektet er at internationalisere aktiviteter på nye udenlandske markeder i form af Sverige, Norge og Danmark.

Planlagte virkninger:

1) erhvervelse af nye udenlandske markeder i form af Danmark, Sverige og Norge

2) en stigning i indtægterne på mindst 30 % senest 18 måneder efter projektets afslutning

3) udvikling af virksomheden gennem nye erfaringer fra internationalt økonomisk samarbejde

4) at opnå en stigning i indtægterne, hvilket igen vil give mulighed for nye investeringer i infrastruktur og yderligere udvikling af servicekapaciteten

(5) etablering af nye internationale kontakter, som vil muliggøre yderligere udenlandsk ekspansion på nye markeder.

Projektværdi: 477 610,65 PLN

Bidrag fra Den Europæiske Fond: 330 034,57 PLNGå til indhold