fbpx

INSTITUTT FOR UTVIKLING AV MENNESKESKAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

gjennomfører et prosjekt samfinansiert fra European Funds

Selskapet Instytut Rozwoju Kapitalnej Ludkiego Sp kommer inn på de utenlandske markedene i Sverige, Norge og Danmark. z o. o. med et innovativt IT-produkt i form av AD + HR, som støtter hele rekrutteringsprosessen.

Prosjektbeskrivelse:

Selskapet Instytut Rozwoju Kapitalnej Ludkiego Sp. z o. o. planlegge eksportaktiviteter og ekspansjon til utenlandske markeder, ga et eksternt selskap i oppdrag å verifisere utvalgte land med hensyn til distribusjon av IT AD + HR-produktet som ble brukt til å støtte rekrutteringsprosesser. Av seks potensielle lokasjoner anbefalte konsulentselskapet endelig tre: Sverige, Danmark og Norge. Valget deres ble innledet med en grundig analyse basert på informasjon tilgjengelig i offisielle internettkilder og informasjon samlet inn av et eksternt konsulentselskap, som ble beskrevet i detalj i forretningsmodellen.

Prosjektvarighet: 02.11.2020 - 31.05.2022.

 

Selskapets eksportprodukt er IT AD + HR-produktet, som støtter rekrutteringsprosesser i bedrifter. Som en del av sine aktiviteter akselererer AD + HR rekrutteringsprosesser ved å annonsere et jobbtilbud blant en forhåndsbestemt kandidatprofil i en spesifikk bransje. For å bevisst og forsiktig gå inn i det valgte europeiske markedet, vil søkeren ta følgende trinn:

  1. Kjøp av en rådgivningstjeneste hovedsakelig knyttet til levering av markedsføringstjenester, noe som fører til markedsføring av merkevaren på målmarkeder.
  2. Organisering av et økonomisk oppdrag i form av deltakelse på Copenhagen Tech Job By Techmeetups-messen i 2022 som utstiller. 
  3. Organisering av et økonomisk oppdrag i form av deltakelse på Stockholm Tech Job Fair By Techmeetups i 2022 som utstiller.
  4. Organiserer et økonomisk oppdrag i Oslo i 2022 for å møte potensielle kunder.
  5. Kjøp av en konsulent- og opplæringstjeneste som tar sikte på å forberede søkeren på en effektiv overgang av internasjonaliseringsprosessen.
  6. Kjøp av en produkttilpasningstjeneste etter markedens behov.

Prosjektmål: 

Målet med prosjektet er internasjonalisering av aktiviteter på nye utenlandske markeder i form av Sverige, Norge og Danmark.

Planlagte effekter:

1) anskaffe nye utenlandske markeder i form av Danmark, Sverige og Norge;

2) økning av inntektene med minst 30% innen 18 måneder fra prosjektets slutt;

3) utvikling av aktivitet takket være nye erfaringer ervervet gjennom økonomisk samarbeid av internasjonal karakter;

4) oppnå inntektsvekst, som igjen vil gi rom for nye investeringer i infrastruktur og videreutvikling av tjenestepotensialet;

5) etablering av nye internasjonale kontakter, som vil tillate ytterligere utenlandsk ekspansjon til nye markeder.

Prosjektverdi: PLN 477 610,65

Bidrag fra det europeiske fondet: PLN 330 034,57Hopp til innholdet