fbpx

INSTITUTET FÖR UTVECKLING AV AKTIEBOLAG FÖR HUMANKAPITAL

genomför ett projekt som medfinansieras av Europeiska fonderna

Att gå till de utländska marknaderna i Sverige, Norge och Danmark, företagen vid Institutet för utveckling av humankapital Sp. z o.o. med en innovativ IT-produkt i form av AD +HR, som stödjer hela den pågående rekryteringsprocessen.

Projektbeskrivning:

Företagsinstitutet för utveckling av humankapital Sp. z o.o. planering av exportverksamhet och expansion till utländska marknader gav en tredje part i uppdrag att verifiera utvalda länder för distribution av IT-produkt AD +HR som används för att stödja rekryteringsprocesser. Av de sex potentiella platserna rekommenderade konsultföretaget slutligen tre i form av Sverige, Danmark och Norge. Urvalet föregicks av en grundlig analys baserad på den information som finns tillgänglig i officiella internetkällor och information som samlats in av ett externt konsultföretag, som beskrivs i detalj i affärsmodellen.

Projektets varaktighet: 02.11.2020 – 31.05.2022

 

Företagets exportprodukt är IT AD+HR-produkten, som stödjer rekryteringsprocesser i företag. Som en del av dess handling. AD+HR påskyndar rekryteringsprocesser genom att annonsera ett jobberbjudande bland en på förretablerad kandidatprofil i en specifik bransch. För att medvetet och försiktigt komma in på den valda europeiska marknaden skall sökanden vidta följande åtgärder:

  1. Inköp av en rådgivningstjänst som huvudsakligen avser tillhandahållande av marknadsföringstjänster, vilket leder till att varumärket marknadsförs på målmarknaderna.
  2. Organisera ett ekonomiskt uppdrag i form av deltagande i Copenhagen Tech Job By Techmeetups mässa 2022, som utställare. 
  3. Arrangera ett ekonomiskt uppdrag i form av deltagande i Stockholm Tech Job Fair By Techmeetups 2022 som utställare.
  4. Att organisera ett ekonomiskt uppdrag i Oslo 2022 syftade till att träffa potentiella kunder.
  5. Inköp av en rådgivnings- och utbildningstjänst som syftar till att förbereda sökanden för en effektiv övergång av internationaliseringsprocessen.
  6. Köp en tjänst för att anpassa produkten till marknadernas behov.

Projektets mål: 

Syftet med projektet är att internationalisera verksamheten på nya utländska marknader i form av Sverige, Norge och Danmark.

Planerade effekter:

(1) Förvärva nya utländska marknader i form av Danmark, Sverige och Norge.

(2) En ökning av intäkterna med minst 30 % inom 18 månader efter projektets.

(3) Utvecklingen av verksamheten genom nya erfarenheter från internationellt ekonomiskt samarbete.

(4) Uppnå en ökning av intäkterna, vilket i sin tur kommer att möjliggöra nya investeringar i infrastruktur och vidareutveckling av tjänstekapaciteten.

(5) Upprätta nya internationella kontakter som kommer att möjliggöra ytterligare utländsk expansion till nya marknader.

Projektvärde: 477 610,65 PLN

Europeiska fondens bidrag: 330 034,57 PLNHoppa till innehåll