fbpx
Agencja Rekrutacyjna — Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego

INSTYTUT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wyjście na rynki zagraniczne Szwecji, Norwegii i Danii, firmy Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. z innowacyjnym produktem IT w postaci AD+HR, który wspiera cały toczący się proces rekrutacji.

Opis projektu:

Firma Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. planując działalność eksportową oraz ekspansję na rynki zagraniczne zleciła firmie zewnętrznej weryfikację wybranych krajów pod kątem dystrybucji produktu IT AD+HR służącej do wspierania procesów rekrutacji. Spośród sześciu potencjalnych lokalizacji firma doradcza zarekomendowała ostatecznie trzy w postaci: Szwecji, Danii oraz Norwegii. Ich wybór został poprzedzony wnikliwą analizą opartą na informacjach dostępnych w oficjalnych źródłach internetowych oraz informacje, które zgromadziła zewnętrzna firma doradcza, co zostało szczegółowo opisane w Modelu Biznesowym.

Czas trwania projektu: 02.11.2020 – 31.05.2022 r.

 

Produktem eksportowym firmy jest produkt IT AD+HR, który wspiera procesy rekrutacyjne w firmach. W ramach swojego działania.AD+HR przyspiesza procesy rekrutacyjne poprzez reklamowanie oferty pracy, wśród wcześniej ustalonego profilu kandydat w określonej branży. W celu świadomego i rozważnego wejścia na wybrane rynku europejskie Wnioskodawca podejmie następujące kroki:

  1. Zakup usługi doradczej związanej głównie ze świadczeniem usług marketingowych, doprowadzających do wypromowania marki na rynkach docelowych.
  2. Zorganizowanie misji gospodarczej w postaci udziału w targach Copenhagen Tech Job By Techmeetups w 2022 roku, w charakterze wystawcy. 
  3. Zorganizowanie misji gospodarczej w postaci udziału targach Stockholm Tech Job Fair By Techmeetups w 2022 roku w charakterze wystawcy.
  4. Zorganizowanie misji gospodarczej w Oslo w 2022 roku mającej na celu spotkanie z potencjalnymi klientami.
  5. Zakup usługi doradczo-szkoleniowej, mającej na celu przygotowanie Wnioskodawcy, do efektywnego przejścia procesu internacjonalizacji.
  6. Zakup usługi z zakresu dostosowania produktu do potrzeb rynków.

Cele projektu: 

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych w postaci Szwecji, Norwegii i Danii.

Planowane efekty:

1) pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Danii, Szwecji i Norwegii;

2) zwiększenie przychodów o co najmniej o 30% w ciągu 18 miesięcy od zakończenia projektu;

3) rozwinięcie działalności, dzięki nowym doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;

4) uzyskanie wzrostu dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje w infrastrukturę oraz dalszy rozwój potencjału usługowego;

5) nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Wartość projektu: 477 610,65 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 330 034,57 PLNSkip to content